ที่ระลึกผ้าป่า 25-26 กรกฎาคม 2563 พร้อมโอวาทธรรมของพระอาจารย์ซูเช็น ริมโปเช ขอความสุขแพร่ไปในอากาศ ขออนุโมทนากับทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนยิ่งใหญ่ของการเดินทางนี้ The great offerings and stupa fundraising event with the blessings and online teaching by H.E. Tsulchen Thegchog Tempai Nyima Rinpoche at Kundrol Ling, July 25-26, 2020. May happiness spread in the sky!

ภาพกิจกรรมในวันงาน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 21 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และเด็กในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 6 คนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน, สถานที่กลางแจ้ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เมฆ, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คนไม่มีคำอธิบายรูปภาพในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และกลางคืนในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 4 คน, ดอกไม้

รับชมเพิ่มเติม : ที่ระลึกงานทอดผ้าป่าสามัคคี 2563

ถวายดวงประทีป ที่เรือนดวงประทีปก่อนถวายหมื่นดวงที่พระมหาสถูป

ถวายดวงประทีป ที่เรือนดวงประทีปก่อนถวายหมื่นดวงที่พระมหาสถูป

โพสต์โดย Krisadawan Kalsang Dawa เมื่อ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020

สวดเจอดเพื่อละอัตตาและภาวนาทงเลน ขออนุโมทนากับศิษย์ จิตอาสาผู้จัดงานและกัลยาณมิตรผู้ร่วมบุญทุกท่าน

โพสต์โดย Krisadawan Kalsang Dawa เมื่อ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020
Share this :

Leave a comment

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.