เสาร์ 25 ก.ค. 63 มูลนิธิพันดาราขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในมหามันดาลาแห่งแสงประทีป ร่วมจุดดวงประทีปหมื่นดวงถวายแด่พระคุรุปัทมสัมภวะ พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เพื่อสิริมงคลและความรุ่งเรือง พร้อมร่วมภาวนาให้เกิดแสงแห่งปัญญาส่องสว่างในจิตใจของทุกชีวิต ดับความมืดมนให้หมดสิ้นไป

ระหว่างเวลา 10.00 -17.00 น. ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลในกิจกรรมภาวนาระบายสีสถูปพิมพ์และจิตอาสาช่วยกันจัดดวงประทีปและเครื่องบูชาห้าอย่าง

มหามันดาลานี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนในการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป ณ ขทิรวัน หัวหิน โดยการภาวนาจะมีต่อเนื่องไปจนถึงการทอดผ้าป่าในวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 63 เวลา 06.00-13.00 น.

Share this :

Leave a comment

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.