กิจกรรม “การแพทย์ทิเบตกับการมีสุขภาพดี”

ขอเชิญผู้สนใจปรึกษาสุขภาพกับคุณหมอชาวทิเบต
นพ. เซดอร์ ญารงชา จาก สถาบันการแพทย์ญารงชา นครลาซา

การปรึกษาใช้เวลาท่านละ 15-30 นาที

การแพทย์ทิเบตใช้วิธีธรรมชาติปรับสมดุลย์ของธาตุในร่างกาย
ด้วยการซักถามอาการ ตรวจชีพจร ตรวจดูลักษณะของปัสสาวะ
หากจำเป็นต้องใช้ยา จะเป็นสมุนไพรจากภูเขาสูงใน ทิเบต
ค่าปรึกษา 500 บาท ไม่รวมค่ายา

ผู้สนใจจะต้องนำปัสสาวะแรกของวันหลังตื่นนอนมาด้วย
กรุณางดยาหรือวิตามินใดๆ หลังอาหารเย็นก่อนวันตรวจสุขภาพ
สำหรับผู้ประสงค์จะให้คุณหมอตรวจเพื่อเช็คธาตุและเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทานและอาหารแสลง สามารถทำได้เช่นกันค่ะ

อน่ึง รายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมน้ี ทางมูลนิธิไม่ได้หักค่าใช้จ่าย
แต่มอบให้คุณหมอทั้งหมดเพื่อให้เป็นค่าเดินทางของคุณหมอ
ร่วมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการแพทยท์ทิเบต อันเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่นับพันปี
และเพื่อให้คนไทยได้มีทางเลือกในการบำบัดรักษา

โรคที่คุณหมอรับปรึกษาได้เช่น ภูมิแพ้ ไขข้อ ไมเกรน มะเร็ง (ระยะแรกๆ) โรคเกี่ยวกับปอด ตับ หัวใจ ไขมันสูง เก่ียวกับลำไส้ กระเพาะอาหาร ฯลฯ

ติดต่อขอรายละเอียดและจองเวลาได้ที่ 1000tara@gmail.com

Share this :

Leave a comment

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.