สายการปฏิบัติของคุรุอาจารย์ที่ศูนย์ขทิรวัน (กุนเทรอ เตเช็นลิง)

  • พระอาจารย์ ญัมเม เชรับ เกียลเซ็น
  • พระอาจารย์ ชาซา ต้าชี เกียลเซ็น
  • พระอาจารย์ ซูทริม เต็มเป เกียลเซ็น
  • พระอาจารย์ ฮุงเช็น โตรตู ลิงปะ
  • พระอาจารย์ ยงซิน เซอปา เกียมโซ
  • พระอาจารย์ กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ซกญี เกียมโซ
  • พระอาจารย์ ทรีวา จัมยัง เคียนเซ
  • พระอาจารย์ ซูเช็น เทกชก เต็มเป ญีมา
  • อาจารย์ เกซัง ตาวา
  • อาจารย์​ มิว เยินเต็น
Share this :

Leave a comment

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.