บทสวดมนต์

มนตราพระมารดาฉัตรขาว

- มนตราพระมารดาฉัตรขาว -⁣ สวดเพื่อสกัดกั้นโรคระบาด ภัยอันตราย อุปสรรคและอวมงคลทั้งหลาย⁣ ⁣ บทสวด/ตั้งจิตแบบย่อและมนตราหัวใจ : รังญิด ลาโม ตุกการ์ ซิน ตัวข้าพเจ้าเป็นพระผู้ถือฉัตรสีขาว อูตง ชักตง ฉับตง เต็น มีพันเศียร พันกร พันบาท …

Read more

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย (Prayer to the Three Jewels)

ท่วงทำนองและสวดโดยพระอาจารย์อากาปา ริมโปเช Prayer to the Three Jewels Melody and chanted by Akapar Rinpoche เติมปา ลาเม ซังเจ ริมโปเช พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ผู้ชี้นำหนทางอย่างมิมีผู้ใดเทียบเทียมได้ จบปา ลาเม กาจุด ริมโปเช พระธรรมอันประเสริฐ สรณะอย่างมิมีสิ่งใดเทียบเทียมได้ …

Read more

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.