All Posts

ปิดรับบริจาคและอัพเดทความช่วยเหลือดับไฟป่าที่เชียงใหม่

ตามที่มูลนิธิพันดาราได้ดำเนินโครงการรวมน้ำใจดับไฟป่าภาคเหนือตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน จนถึงวันนี้ (9 เม.ย.) เป็นเวลา 4 วันแล้ว มูลนิธิได้รับน้ำใจจากกัลยาณมิตรผู้มีจิตกรุณาจำนวนมาก ทำให้สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยยอดบริจาค ณ ขณะนี้เป็นเงิน 120,947.96 บาท และมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการตามยอดบริจาคทุกบาททุกสตางค์ อุปกรณ์ที่จัดซื้อ ได้แก่ แว่นป้องกันเขม่าควัน ไฟฉายคาดหัว ถุงมือกันความร้อน หมวกไอ้โม่งกันฝุ่น หน้ากากPM2.5 รองเท้าสตั๊ดดอย ยา รวมทั้งเป้ใส่ของเพื่อนำอุปกรณ์และอาหารขึ้นไปยังจุดที่ติดไฟ โดยได้จัดซื้อไปจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่าพันชิ้น…

Read more

การเดินทางของเกซัง ตาวา

Homage to you whose face is like one hundred autumn moons combined blazing with radiant lights of a thousand stars.  ขอนอบน้อมแด่พระองค์ พระพักตร์ดุจจันทรสารทหนึ่งร้อยดวงรวมกัน ส่องสว่างด้วยแสงสุกใสของดวงดาราหนึ่งพันดวง   ชีวิตช่างมีความเป็นน่าอัศจรรย์…ฉันรู้จักเรื่องราวของพระแม่ตาราในปี 2536 (ปีแรกที่เรียนจบปริญญาเอกและเข้าทำงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เมื่อได้รับภาพทังกาพระแม่ตาราเขียว…

Read more

คุรุอาจารย์ในสายการปฏิบัติ (Lineage Teachers)

สายการปฏิบัติของคุรุอาจารย์ที่ศูนย์ขทิรวัน (กุนเทรอ เตเช็นลิง) พระอาจารย์ ญัมเม เชรับ เกียลเซ็น พระอาจารย์ ชาซา ต้าชี เกียลเซ็น พระอาจารย์ ซูทริม เต็มเป เกียลเซ็น พระอาจารย์ ฮุงเช็น โตรตู ลิงปะ พระอาจารย์ ยงซิน เซอปา เกียมโซ พระอาจารย์ กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ซกญี เกียมโซ พระอาจารย์ ทรีวา จัมยัง เคียนเซ พระอาจารย์ ซูเช็น เทกชก เต็มเป ญีมา…

Read more

พระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ซกญี เกียมโซ

พระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ซกญี เกียมโซ (Kundrol Mongyal Lhasey Tsognyi Gyamtso Rinpoche) ถ่ายที่หน้าอาคารศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคราวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรกในปี 2549 พระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ซกญี เกียมโซ  (ลาเซ ริมโปเช) เป็นธรรมาจารย์และโยคีซกเช็นท่านสำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่งในวิถีพุทธเพินแห่งทิเบตโดยเฉพาะในวิถีเพินซาร์มา หรือเพินใหม่ ซึ่งเน้นพุทธธรรมทั้งสอง อันได้แก่ พระวจนะของพระพุทธเจ้าเติมปา เชนรับ และพระวจนะของพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี และเน้นปรัชญาแห่งการไม่แบ่งแยกนิกาย…

Read more

ขทิรวันในหนึ่งทศวรรษ Kundrol Ling in a decade

ความฝันที่จะสร้างสถานธรรมแบบทิเบต สมัยเป็นอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูทำวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมทิเบต จึงมีโอกาสเดินทางไปทิเบตอยู่บ่อยๆ สิ่งหนึ่งที่ประทับใจคือ จิตใจอ่อนโยน เปี่ยมไปด้วยความกรุณาของชาวทิเบต และคำสอนอันลุ่มลึกในพระพุทธศาสนาวัชรยาน จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมแบบทิเบตในเมืองไทย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเพื่อให้คนไทยได้สัมผัสความงดงามด้านจิตวิญญาณและจิตใจเหมือนที่ครูได้ประสบมา ขทิรวัน-กุนเทรอลิง 10 ปีที่แล้ว ครูพบที่ดินผืนนี้ที่หัวหินซึ่งเป็นบ้านเกิด ครูจึงตัดสินใจลาออกจากงานที่มหาวิทยาลัยเพื่อบุกเบิกและพัฒนาที่ดินซึ่งต่อมาตั้งชื่อว่า “ขทิรวัน” ขทิรวัน แปลว่า ป่าขทิระ ตั้งชี่อนี้เพื่อเตือนใจให้นึกถึงความกรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ตารา ในคำสอนฝ่ายทิเบต คำว่า “ขทิรวัน” หรือ “ซังตังนัก” เกี่ยวโยงกับพระองค์ ทรงเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์แรกที่เป็นแรงบันดาลใจให้ครูเปลี่ยนชีวิตทางโลกให้เป็นชีวิตทางธรรม อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา เราได้ตั้งชื่อสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นภาษาทิเบตว่า “กุนเทรอลิง” แปลว่า ดินแดนแห่งพระฑากินี เพื่อเน้นสภาวะด้านในอันศักดิ์สิทธิ์และการเข้าถึงตัวตนเดิมแท้ของพวกเราทุกคน พระสถูปและสถานภาวนาซกเช็น หลังจากซื้อที่ดิน ครูได้มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิพันดารา และเพื่อให้เป็นมงคล…

Read more

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.