ร่วมทำบุญสร้างพระสถูป

ร่วมสนับสนุนการสร้างพระสถูป

พระสถูปเป็นหัวใจของศูนย์ขทิรวันและมูลนิธิพันดารา การก่อสร้างพระสถูปที่กำลังก้าวหน้า
ดำเนินไปพร้อมๆกับการงานด้านมนุษยธรรมและงานภาวนาของมูลนิธิ
พระสถูปหลอมรวมโพธิจิตและเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีที่เราทุกคนทำร่วมกัน

ปัจจุบัน 2 สิงหาคม 2563 การก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป กำลังเริ่มก่อสร้างลานภาวนาพื้นชั้นที่ 2 จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในเฟสต่อไป

วิธีการร่วมบุญ

โอนปัจจัยมาที่บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา”

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ บัญชีเลขที่ 924-0-05512-0

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ บัญชีเลขที่ 391-2-66998-9

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ บัญชีเลขที่ 038-4-31667-8

ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ บัญชีเลขที่ 052-0-02254-8

และกรุณาส่งใบโอนเงินให้มูลนิธิทราบ จักขอบพระคุณยิ่ง

(กดเพื่อส่งใบโอนเงิน)

“ขอพรแห่งพระรัตนตรัยดลบันดาลให้ท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีแต่ความสุข และขอให้บุญกุศลของท่านตลอดจนความดีงามทั้งหลาย น้อมนำให้ท่านได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณโดยเร็วด้วยเทอญ”

Share this :

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.