ตามที่มูลนิธิพันดาราได้ดำเนินโครงการรวมน้ำใจดับไฟป่าภาคเหนือตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน จนถึงวันนี้ (9 เม.ย.) เป็นเวลา 4 วันแล้ว มูลนิธิได้รับน้ำใจจากกัลยาณมิตรผู้มีจิตกรุณาจำนวนมาก ทำให้สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยยอดบริจาค ณ ขณะนี้เป็นเงิน 120,947.96 บาท และมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการตามยอดบริจาคทุกบาททุกสตางค์

อุปกรณ์ที่จัดซื้อ ได้แก่ แว่นป้องกันเขม่าควัน ไฟฉายคาดหัว ถุงมือกันความร้อน หมวกไอ้โม่งกันฝุ่น หน้ากากPM2.5 รองเท้าสตั๊ดดอย ยา รวมทั้งเป้ใส่ของเพื่อนำอุปกรณ์และอาหารขึ้นไปยังจุดที่ติดไฟ โดยได้จัดซื้อไปจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่าพันชิ้น และจะมีการส่งไฟฉายกระบอกเพื่อให้แต่ละสำนักงานได้ใช้ในการลาดตระเวนอีก 165 กระบอกพร้อมถ่านไฟฉาย

ตอนนี้อุปกรณ์จำนวนมากได้ถึงเชียงใหม่แล้วโดยคุณเอกภพ การะบุญ จิตอาสาพันดาราเขียงใหม่ จะได้นำไปมอบให้หน่วยพิทักษ์ป่าหลายหน่วยงานและกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ตามความจำเป็นเร่งด่วนและตามที่ได้รับแจ้งความต้องการมา

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ เห็นความจำเป็นของการให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร จึงได้นำอาหารสำเร็จรูป อาหารแห้ง และเครื่องดื่ม ไปมอบให้ศูนย์ดับไฟและหน่วยพิทักษ์ป่าดอยสุเทพ-ปุย (มอบอาหารให้ผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟจำนวน 100 คน วันที่ 7 เม.ย.) ศูนย์ดับไฟและหน่วยพิทักษ์ป่า ดอยอินทนนท์ (ได้มอบอาหารให้ผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟจำนวน 100 คน ในวันที่ 8 เม.ย.) หน่วยพิทักษ์ป่าเชียงดาว และค่ายเยาวชนเชียงดาว (มอบอาหาร ยา หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ให้วันที่ 9 เม.ย.) และจะมีการมอบอาหาร อุปกรณ์และยาให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าที่แม่สะเรียงซึ่งดูแลการทำงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สาละวินและอื่นๆ อีก 6 เขต

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แบ่งปันน้ำใจดับไฟป่าในครั้งนี้ เนื่องจากโครงการได้ดำเนินการอย่างลุล่วงแล้ว จึงขอปิดรับบริจาค และจะได้อัพเดทโครงการอย่างต่อเนื่องจนกว่าความช่วยเหลือและอุปกรณ์ทุกรายการจะได้รับการส่งจนถึงมือของคณะทำงานดับไฟป่าหลายหน่วยงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไฟป่าจะมอดลงในเร็ววันและพี่น้องที่เชียงใหม่รวมทั้งสัตว์ป่าที่มีป่าเป็นบ้านจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขดังเดิม

ขอขอบคุณและอนุโมทนากับทีมทำงานอาสาพันดาราทุกคนและโดยเฉพาะคุณเอกภพที่ได้เดินทางไปกลับศูนย์ต่างๆ เพื่อนำของบริจาคไปให้ผู้รับอย่างรวดเร็ว

Share this :

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.