ความคืบหน้าในการก่อสร้าง

ปี ๒๕๔๙  ประกอบพิธีขอที่ดินจากเทพยดา และวางศิลาฤกษ์โดยพระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ริมโปเช
ปี ๒๕๕๒  ประกอบพิธีขุดดินครั้งแรกโดยพระอาจารย์ลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช
ปี ๒๕๕๕  ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากกรมป่าไม้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก่อเสาเข็ม ๕๐๕ ต้น
ปี ๒๕๕๗  สร้างฐานรากและตอม่อ ๘๖ ฐาน
ปี ๒๕๕๘  สร้างคานคอดิน และเทพื้นซิเมนต์ ชั้น ๑ บางส่วน
ปี ๒๕๕๙  ขึ้นเสาใจกลางขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๙ ต้น และเทพื้นซิเมนต์ ชั้น ๑ ทั้งบริเวณ
ปี ๒๕๖๐  ก่อกำแพงอาคารมหามันดาลา เฟสด้านหน้า ความสูง ๙ เมตร (ก่อแล้ว ๕ เมตร) และขึ้นเสาชั้นลอย ขนาด ๓.๘ เมตร
ปี ๒๕๖๑  เริ่มดำเนินการเทพื้นเฟสชั้นลอย

Share this :

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.