ขทิรวัน

ในครั้งนั้นท่านให้คำทำนายว่าจะเกิดทะเลสาบกั้นที่ดินระหว่างด้านในกับด้านในสุด
ซึ่งด้านในสุดนี้จะเป็นที่จำศีลปลีกวิเวกของผู้ปฏิบัติธรรมซกเช็น (Dzogchen)
ท่านขอให้พัฒนาที่ดินด้านในสุดนี้ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
ให้มีต้นไม้ปกคลุมเพื่อให้นกมาอาศัยอยู่
ผู้ปฏิบัติธรรมจะได้ฟังเสียงร้องของนกซึ่งจะเพิ่มประสบการณ์ทางธรรมของเขา
คำทำนายของท่านทำให้ดิฉันมีความมั่นใจว่าคำสอนชั้นสูงของพุทธวัชรยานที่เรียกว่าซกเช็น
จะได้รับการเผยแพร่ในประเทศไทย ช่างเป็นกัลป์อันประเสริฐที่เราจะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติคำสอนล้ำค่านี้
ที่แม้แต่ชาวทิเบตจำนวนมากไม่มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติ…”

 ดร. กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล (เกซัง ตาวา)

ศูนย์ขทิรวัน
 หรือชื่อ ภาษาทิเบตว่า Kundrol Ling (กุนเทรอลิง)
สถานปฏิบัติธรรม และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทิเบต/หิมาลัย ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพันดารา
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 167 หมู่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

การดำเนินงานของขทิรวันเน้นการใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อให้ผู้มาเยือนเข้าถึง ความสุขทางจิตใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพของขทิรวันประกอบด้วยภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้น้อยใหญ่และสถูปมนตร์ซึ่งทำด้วยธงมนตรานับพันผืน เป็นสัญลักษณ์ของความเมตตากรุณา ศูนย์ขทิรวันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้สนใจแก่นธรรม พุทธปรัชญา ศิลปวัฒนธรรมทิเบต และผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรม เพื่อฝึกฝนตนเองและเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย

รายการ สยามสัปปายะ ตอน โพธิจิตในใจตน ศูนย์ขทิรวัน
Share this :

Copyright © Thousandstars Foundation. All Rights Reserved.